سرور مجازی NVME آلمان

NVME-GERMANY-1

پهنای باند نامحدود
فضا 20 گیگابایت Nvme
رم 1 گیگابایت DDR4
پردازنده یک هسته

NVME-GERMANY-2

پهنای باند نامحدود
فضا 35 گیگابایت Nvme
رم 2 گیگابایت DDR4
پردازنده دو هسته

NVME-GERMANY-3

پهنای باند نامحدود
فضا 45 گیگابایت Nvme
رم 3 گیگابایت DDR4
پردازنده دو هسته

NVME-GERMANY-4

پهنای باند نامحدود
فضا 55 گیگابایت
رم 4 گیگابایت DDR4
پردازنده سه هسته

NVME-GERMANY-5

پهنای باند نامحدود
فضا 65 گیگابایت
رم 5 گیگابایت DDR4
پردازنده چهار هسته

NVME-GERMANY-6

پهنای باند نامحدود
فضا 80 گیگابایت
رم 6 گیگابایت DDR4
پردازنده چهار هسته