هاست لینوکس فرانسه

کیفیت حرفه ای

سرویس الماس

بهینه شده برای Wordpress

 • 50 گیگابایت فضای هاست
 • ماهیانه نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • روزانه 15هزار حداکثر بازدید یکتا
 • 1 گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
سرویس الماس 2

بهینه شده برای Wordpress

 • 65 گیگابایت فضای هاست
 • ماهیانه نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • روزانه 25 هزار حداکثر بازدید یکتا
 • 1.5 گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
سرویس الماس 3

بهینه شده برای Wordpress

 • 80 گیگابایت فضای هاست
 • ماهیانه نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • روزانه 45 هزار حداکثر بازدید یکتا
 • 2 گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده
سرویس الماس 4

بهینه شده برای Wordpress

 • 100 گیگابایت فضای هاست
 • ماهیانه نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد بانک اطلاعاتی
 • نامحدود تعداد ساب دامنه
 • نامحدود تعداد دامنه اصلی
 • نامحدود تعداد پارک دامنه
 • روزانه 100 هزار حداکثر بازدید یکتا
 • 3 گیگابایت حداکثر حجم پایگاه داده